مهلت انجام نظرسنجي دانشجويان از کيفيت برگزاري کلاس ها در سامانه ي گلستان

مهلت انجام نظرسنجي دانشجويان از کيفيت برگزاري کلاس ها در سامانه ي گلستان

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان گرامي

­مهلت ­انجام نظرسنجي دانشجويان از کيفيت برگزاري کلاس ها در سامانه گلستان، از پنجشنبه مورخ 1401/10/1 لغايت پنجشنبه مورخ 1401/10/15 است. لازم به ذکر است تاريخ فوق تمديد نخواهد شد.

همانگونه که مستحضر هستيد رؤيت نمرات دروس اخذ شده در نيمسال جاري و انتخاب واحد نيمسال بعد منوط به تکميل فرم نظرسنجي است.