اخبار سایت

مهلت دسترسي به سامانه هاي مرکز آموزش الکترونيکي

از مدير فني سيستم در

با سلام و احترام 
ضمن آرزوي بهروزي، بدين وسيله پيرو نامه ارسالي به دانشکده ها ،پژوهشکده ها،پرديس ۲، پرديس شهيد عباسپور و مراکز، به اطلاع ميرساند:
 سامانه هاي
تا پايان روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ در دسترس خواهند بود. 
خواهشمند است ، اساتيد محترم نسبت به دريافت گزارش حضور و غياب جلسات برگزار شده،دريافت تکاليف،امتحانات کلاسي و نمرات، برنامه ريزي و اقدام فرمايند. در ضمن لطفا براي دريافت تکاليف يا پروژه هايي که مهلت تحويل آنها بعد از موعد تعيين شده است، راهکار جايگزين در نظر گرفته شود.
به دليل محدوديت زماني جهت آماده سازي سيستم ها براي شروع نيمسال پيش رو (۱۴۰۲/۱۱/۲۱)، بازه مذکور تمديد نشده و بعد از اين تاريخ دسترسي به اطلاعات قبلي ميسر نخواهد بود.

پيشاپيش از همکاري صميمانه شما سپاسگزارم


مهلت انجام نظرسنجي دانشجويان از کيفيت برگزاري کلاس ها در سامانه ي گلستان

از مدير فني سيستم در


قابل توجه دانشجويان گرامي

­مهلت ­انجام نظرسنجي دانشجويان از کيفيت برگزاري کلاس ها در سامانه گلستان، از پنجشنبه مورخ 1402/3/4 لغايت پنجشنبه مورخ 1402/3/18 است. لازم به ذکر است تاريخ فوق تمديد نخواهد شد.

همانگونه که مستحضر هستيد رؤيت نمرات دروس اخذ شده در نيمسال جاري و انتخاب واحد نيمسال بعد منوط به تکميل فرم نظرسنجي است.

موضوعات مورد بحث قدیمی‌تر...