لزوم دريافت شناسه بهشتي و رمز عبور جهت دسترسي به سامانه درس افزار در صورت ضرورت

لزوم دريافت شناسه بهشتي و رمز عبور جهت دسترسي به سامانه درس افزار در صورت ضرورت

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

با سلام و احترام،

نظر به دستورالعمل ارسال شده از سوي مديريت محترم خدمات آموزشي دانشگاه، امتحانات پايان ترم نيمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹، در سامانه LMS و محيط Adoobe Connect برگزار خواهند شد و در مواردي با درخواست اساتيد محترم امکان استفاده از محيط درس افزار نيز فراهم خواهد بود.

• با توجه به حضوراساتيد محترم و دانشجويان گرامي در کلاسهاي آنلاين در طول ترم، آشنايي کافي با روند ورود به صفحه درس در سامانه مديريت يادگيري (LMS) وجود دارد و اميد است در زمان امتحانات نيز در اين زمينه با مساله اي  مواجه نشويد.

• براي ورود به درس افزار در اختيار داشتن شناسه بهشتي و رمز عبور الزامي است. چنانچه تا کنون شناسه و رمز عبور خود براي استفاده از درس افزار را اخذ ننموده ايد لازم است از طريق مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه در اسرع وقت اقدام نماييد.

• در صورت صلاحديد اساتيد بزرگوار و برگزاري برخي از امتحانات در محيط درس افزار، با اخذ شناسه و رمز عبور با مساله اي مواجه نخواهيد شد. اکيدا توصيه ميکنيم پيش از شروع امتحانات نسبت به دريافت شناسه بهشتي و رمز عبور خود اقدام کنيد.

جهت دريافت شناسه بهشتي و رمز عبور از طريق لينک زير اقدام نماييد:


"https://id.sbu.ac.ir/Account/SBUIDClaim"


توجه داشته باشيد امور مربوط به سامانه مديريت يادگيري (LMS) و Adobe Connect از طريق مرکز آموزش الکترونيکي و امور مربوط به درس افزار از طريق مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه قابل پيگيري خواهند بود.