راهنماي آموزشي شرکت در آزمون هاي آنلاين در سامانه مديريت يادگيري (LMS)

راهنماي آموزشي شرکت در آزمون هاي آنلاين در سامانه مديريت يادگيري (LMS)

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع ميرساند دو ويدئوي آموزشي جهت آشنايي با نحوه شرکت در آزمون هاي آنلاين در سامانه مديريت يادگيري در پوشه راهنماي کاربري, واقع در صفحه اول سايت قرار گرفته است.