اطلاعيه ثبت نام وام دانشجويان در نيمسال دوم تحصيلي 400-1399

اطلاعيه ثبت نام وام دانشجويان در نيمسال دوم تحصيلي 400-1399

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0


خواهشمند است دانشجويان گرامي فايل ها و راهنماهاي پيوست را به دقت مطالعه نموده و نسبت به درخواست وام خود در موعد مقرر اقدام نمايند.